اجرای رنگ سفید و طلایی سقف، تعویض و ترمیم سرامیک کافه، نشت یابی و عایق سقف