بازسازی

بازسازی که می تواند شامل پروسه طراحی و اجرا  یا پیاده سازی طرح باشد شامل بخشهای مختلفی است:

از جمله مهمترین و شاید پیچیده ترین عملیات ساختمانی به حساب می آید بدلیل آنکه اطلاعات کافی از قسمتهایی که قرار است کار شود در دسترس نیست (اعم از تاسیسات، برق کشی، باربر بودن یا نبودن دیوار ها و …) به علاوه محدودیتهایی در هنگام بازسازی وجود دارد که سرعت را کاهش و خطرات را افزایش می دهد